Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
3záležitosti, týkající se systemisace míst, jmenování poskytování remunerací a dovolených asistentům lékařských fakult obou universit v Praze1888 - 1918ka103-108
265návrhy rozpočtů odborných a pokračovacích škol, předkládání celkových výkazů o rozpočtech odborných a pokračovacích škol s návrhy na poskytnutí a preliminování státních subvencí, celkové výkazy o účetních uzávěrkách státem subvencovaných škol, zprávy o výši a rozdělení zemských subvencí a zprávy českého zemského výboru o stavu pokračovacích škol v Čechách1886-1908ka445-452

1886-1889ka445
1890-1893ka446
1894-1895ka447
1896-1898ka448
1899-1902ka449
1905ka450
1906ka451
1907-1908ka452