Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
3záležitosti, týkající se systemisace míst, jmenování poskytování remunerací a dovolených asistentům lékařských fakult obou universit v Praze1888 - 1918ka103-108
266totéž pro odborné a pokračovací školy na Moravě1886-1908ka453-455

1886-1901ka453
1902-1905ka454
1906-1908ka455