Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
3záležitosti, týkající se systemisace míst, jmenování poskytování remunerací a dovolených asistentům lékařských fakult obou universit v Praze1888 - 1918ka103-108
267totéž pro odborné a pokračovací školy ve Slezsku1888-1904ka455-456

1888-1897ka455
1898-1904ka456