Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
29záležitosti universitních kanceláří české a německé university: systemisace míst, obsazování míst ředitele kanceláře, kvestora a úředníků, platové a personální záležitosti, peněžní výpomoci a remunerace, vyplácení a zvyšování kancelářského paušálu1889-1918ka180-182

1889-1906ka180
1907-1912ka181
1913-1918ka182