Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
30záležitosti, týkající se systemisace míst, obsazování míst, platových záležitostí, poskytování peněžních výpomocí a remunerací pedelům a sluhům fakult, ústavů a klinik české a německé university1882-1918ka183-189

1882-1902ka183
1903-1905ka184
1906-1907ka185
1908-1910ka186
1911-1912ka187
1913-1914ka188
1915-1918ka189