Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
3záležitosti, týkající se systemisace míst, jmenování poskytování remunerací a dovolených asistentům lékařských fakult obou universit v Praze1888 - 1918ka103-108
289záležitosti, týkající se povolování, pořádání , prodlužování a organisace /prázdninových/ kursů pro učitele pokračovacích škol, zprávy o jejich průběhu, poskytování remunerací vedoucím kursů, schvalování učebních plánů, žádosti a seznamy žadatelů o přijetí do kursů, poskytování podpor účastníkům; návrhy učebních plánů a pomůcek pro odborné a pokračovací školy, vyjádření ve věci povolení studia dívek a žen na průmyslových učilištích, návrhy a vyjádření k zavedení putovních tkalcovských kursů1886-1908ka461-465

1886-1887ka461
1888-1893ka462
1894-1901ka463
1902ka464
1903-1908ka465