Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
3záležitosti, týkající se systemisace míst, jmenování poskytování remunerací a dovolených asistentům lékařských fakult obou universit v Praze1888 - 1918ka103-108
290záležitosti, týkající se povolování a pořádání odborných a putovních kursů pro různá řemesla, zprávy o jejich průběhu, zprávy odborných škol o průběhu a výsledcích jimi pořádaných kursů, zprávy putovních odborných učitelů o činnosti ; seznamy dosavadních absolventů odborných škol s údaji o jejich současném pobytu, zaměstnání a postavení /1905/, petice dělnické mládeže národně sociální strany za zrušení večerního a nedělního vyučování na pokračovacích školách a za jeho konání v pracovní době, zprávy o sociálně demokratické agitaci mezi učni1888-1908ka465-467

1888-1903ka465
1904-1905ka466
1906-1908ka467