Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
32záležitosti, týkající se jmenování soukromých docentů mimořádnými profesory, mimořádných profesorů řádnými, potvrzování profesorů v učitelském úřadě, poskytování dovolených profesorům, disciplinárního řízení proti nim a obsazování vedoucích kateder filosofických a lékařských fakult české a německé university1888-1918ka191-200

1888-1899ka191
1900-1902ka192
1903-1904ka193
1905-1906ka194
1907-1908ka195
1909ka196
1910-1911ka197
1912-1913ka198
1914-1915ka199
1916-1918ka200