Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
4spisy týkající se jmenování asistentů lékařsko-chemických ústavů české a německé lékařské fakulty v Praze adjunkty ad personam1913ka109
303povolování a zřizování kursů pro přípravu učitelů kreslení na pokračovacích školách a kursů pro učitele odborných škol, povolování účasti na kursech, poskytování stipendií,podpor a subvencí účastníkům kursů1886-1908ka469-470

1886-1904ka469
1905-1908ka470