Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
4spisy týkající se jmenování asistentů lékařsko-chemických ústavů české a německé lékařské fakulty v Praze adjunkty ad personam1913ka109
304záležitosti, týkající se poskytování stipendií absolventům průmyslových škol a odborných škol, dílovedoucím a kandidátům odborného učitelství na studium k dosažení kvalifikace učitele na odborných školách, přidělování stipendistů odborným školám, zprávy škol o činnosti a studijní praxi stipendistů, žádosti kandidátů učitelství o připuštění ke zkušební učitelské praxi /řazeno abecedně dle jmen/ka471-472

A-Lka471
M-Zka472