Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
33záležitosti, týkající se platových úprav, poskytování a vyplácení osobních, výkonnostních a pětiletých příplatků, remunerací a honorářů docentům a profesorům české a německé university1888-1918ka201-206

1888-1900ka201
1901-1903ka202
1904-1907ka203
1908-1909ka204
1910-1912ka205
1913-1918ka206