Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
4spisy týkající se jmenování asistentů lékařsko-chemických ústavů české a německé lékařské fakulty v Praze adjunkty ad personam1913ka109
317žádosti autorů,vydavatelů a výrobců o schválení jimi vydávaných a vyráběných odborných knih,modelů, sbírek, předloh, publikací jako učební pomůcky pro odborné, pokračovací a průmyslové školy, o jejich doporučení, zakoupení, subvencování vyjádření a dobrozdání odborníků o předkládaných pomůckách /řazeno abecedně dle jmen/ka474-481

A-Cka475
D-Fka476
G-Hka477
J-Kka478
L-Rka479
Ska480
T-Zka481