Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
4spisy týkající se jmenování asistentů lékařsko-chemických ústavů české a německé lékařské fakulty v Praze adjunkty ad personam1913ka109
318záležitosti odborných škol a učilišť v Čechách, řazeno abecedně dle míst sídel škol a uvnitř škol podle signatur: 16-systemisování a obsazování uprázdněných učitelských míst, jmenování učitelů a suplentů, A- zřizování a organisace škol, zavádění nových předmětů, zřizování nových oddělení, schvalování učebních plánů, inspekční a výroční zprávy B-povolování a poskytování dotací, mimořádných dotací a finančních prostředků na opravy,adaptace, vnitřní zařízení, předkládání a schvalování rozpočtů C-jmenování učitelů, potvrzování jich v úřadě povyšování, úprava platů, poskytování remunerací, přídavků, dovolených učitelům D-předkládání a schvalování rozvrhů předmětů a hodin, povolování změn v učebních plánech, zavádění nových předmětů, úprava učební doby, prázdnin, schvalování stanov, zprávy o počtu žactva, exkurse E-povolování pořádání odborných kursů,poskytování subvencí na ně, zprávy o průběhu kursů G- povolování nákupu a poskytování dotací a subvencí na nákupy učebních pomůcekka482-565

Asch1886-1902ka482
1903-1908ka483
Bechin C1886-1894ka484
1895-1908ka485
D1886-1902ka486
G1903-1908ka487
Bergreichenstein
16-Bka488
Cka489
D-Gka490
Budweiska490
Gablonzka
16-B1886-1897ka491
1898-1908ka492
C1886-1890ka493
1891-1901ka493
1902-1908ka494
Gol- Goska495
Grulich 16 A-Bka496
Haida 16-C1886-1897ka497
D1897-1908ka498
Hei-Hořitz C1886-1894ka499
1895-1904ka500
1905-1908ka501
D1886-1893ka502
1894-1904ka503
1905-1908ka504
Humpoletz 16-Cka505
D-Gka506
Chrudim 16-Aka507
D-Gka508
Jaroměř 16-A1886-1897ka509
B1898-1908ka510
Cka511
D-Gka512
Komotau 16-Aka513
B-C1886-1892ka514
1893-1908ka515
Königsberg16-Bka516
Cka517
D-Gka518
Königshof A-Bka519
C-Dka520
Königsgrätz A-B1886-1893ka521
1894-1907ka522
C1886-1891ka523
1892-1898ka524
ka525
Kuttenberg D-Gka526
Landskron 16-Bka
C-G Leitomischlka
16-Bka527
C-Gka528
Lomnitz 16-Bka529
C-Gka530
Ma-ka531
Nachod 16-Bka532
C-Gka533
Neubistritz 16-Bka534
C-Gka535
Nixdorf 16-B1888-1900ka536
1901-1908ka537
ka538
Oberleitensdorf Aka539
B-Cka540
Pra-Preka542
Reichenau 16-Bka543
C-Gka544
Reichenberg Aka545
Bka546
Rochlitz A-Bka547
C-Gka548
Schönbach 16-Aka549
B-Gka550
Rumburg 16-Bka547
C-Gka548
Sen -Serka551
Si -ka552
Tachau 16- Bka553
C- Gka554
Teplitz Aka555
Cka556
Tetschen 16- Bka557
C- Gka558
TurTurnau C1886-1896ka559
1897-1908ka560
Warnsdorf 16- Bka561
C- Gka562
Wildenschwert Aka563
Bka564
Wam- Zka565