Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
4spisy týkající se jmenování asistentů lékařsko-chemických ústavů české a německé lékařské fakulty v Praze adjunkty ad personam1913ka109
319totéž pro odborné školy a učiliště na Moravěka566-586

Bka566
D- Nka567
O-Prerau Aka568
Bka569
C-Dka570
Prossnitz 16-Aka571
B-Cka572
D-Gka573
Römerstadt 16-Bka574
C-Gka575
Sternberg 16-Bka576
C-Gka577
T - Wka578
Znaim 16-Aka579
B C1886-1891ka580
1892-1908ka581
Dka582
Gka583
Zwittau 16- Bka584
C-Gka585
ka586