Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
34záležitosti, týkající se pověřování docentů a profesorů zastupováním ve vedení kateder a při přednáškách, přiznávání a vyplácení remunerací za zastupování1888-1918ka207-208

1888-1908ka207
1909-1918ka208