Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
4spisy týkající se jmenování asistentů lékařsko-chemických ústavů české a německé lékařské fakulty v Praze adjunkty ad personam1913ka109
321záležitosti pokračovacích škol v Čechách: zřizování, rušení, znovuzřizování , zřizování paralelních tříd a kursů, reorganisace škol ; schvalování a potvrzování stanov, učebních osnov a změn v nich, předkládání a schvalování rozpočtů, poskytovaní státních subvencí, předloh a učebních pomůcek, schvalování začátku a konce školního roku, uprav vyučovací doby; jmenování vedoucích škol a učitelů, poskytování honorářů, remunerací a přídavků, inspekční zprávy inspektorů /řazeno abecedně dle míst pokrač. škol/ka589-637

Aka589
Ba- Benka590
Ber-Bischka591
Bist-Borka592
Bor-Braka593
Bra-Budka594
Bud-Byka595
C - Dka596
Do- Duka597
Eka598
Fka599
Gka600
H - Hoka601
Hol-Huka602
Chka603
Jka604
K - Karka605
Kar-Kloka606
Klo-Komka607
Kon-Kopka608
Kos-Kraka609
Kre-Kutka610
La- Lika611
Lib-Litka612
Lo- Maka613
Mar-Molka614
Mor-Neaka615
Neu-Neuska616
Neus-Nuka617
O-Pka618
Pis- Podka620
Pod- Poska621
Pragka622
Pragka623
Pragka624
Pragka625
Pragka626
Prag- Preka627
Pře-ka628
Rad- Reika629
Rei- Rokka630
Ron-Serka631
Sch-Scheka632
Sk- Stka633
Sta-Taka634
TeplitzTer- Treka635
Tri-Wka637