Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
4spisy týkající se jmenování asistentů lékařsko-chemických ústavů české a německé lékařské fakulty v Praze adjunkty ad personam1913ka109
323totéž pro pokračovací školy ve Slezsku B - Jaka641-643

Ja - Teka642
Tr- Zka643