Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
4spisy týkající se jmenování asistentů lékařsko-chemických ústavů české a německé lékařské fakulty v Praze adjunkty ad personam1913ka109
330průvodní dopisy zemské školní rady ve Slezsku k předkládaným inspekčním zprávám zemských školních inspektorů o inspekcích obecných a měšťanských škol ve Slezsku1906-1918ka728-729

1906-1910ka728
1911-1918ka729