Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
4spisy týkající se jmenování asistentů lékařsko-chemických ústavů české a německé lékařské fakulty v Praze adjunkty ad personam1913ka109
331záležitosti učitelských ústavů v Čechách, řazeno abecedně dle míst a jednotlivé učitelské ústavy podle podsignatur: 18 - obsazování míst a jmenování ředitelů a učitelů A - zřizování a organisace ústavů B1 - stavby, přístavby, adaptace, opravy a vnitřní zařízení školních budov B2 - ustanovování, platové úpravy a poskytování peněžních výpomocí školníkům C1 - systemisace, obsazování míst a jmenování učitelů C3 - platové úpravy, remunerace, přídavky, povyšování, pensionování a poskytování peněžních výpomocí učitelům C4 - ustanovování suplentů, poskytování remunerací za suplování C6 - povolování dovolených učitelům D1 - záležitosti, týkající se přijímání žáků D2 - zavádění nových předmětů, dělení tříd a zřizování paralelních tříd, pořádání kursů a exkursí žáků F - nakupování knih do školní knihovny G - poskytování dotací na učební pomůckyka730-772

Budweis, Deutscheka730
ka730
ka731
ka732
Egerka733
ka734
Jičinka735
ka736
Komotauka
ka737
ka738
Königsgrätzka
ka739
ka740
Kuttenbergka
1890-1909ka741
1910-1918ka742
Leitmeritzka
ka743
ka744
Mies1898-1902ka745
1903-1918ka746
ka747
Pilsenka
ka748
ka749
Poličkaka
1899-1905ka750
1906-1918ka751
ka752
Prag,böhmische männlicheka
ka753
ka754
ka755
Prag, Deutsche männlicheka
18-Aka756
ka757
ka758
ka759
Prag, böhmische weiblicheka
ka760
B 1-C 1ka761
C 3-Gka762
Prag, Deutsche weiblicheka
ka763
ka764
Přibramka
ka765
ka766
Reichenbergka
18-B 1ka767
B 2-Gka768
Sobieslauka
ka769
ka770
Trautenauka
ka771
ka772