Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
4spisy týkající se jmenování asistentů lékařsko-chemických ústavů české a německé lékařské fakulty v Praze adjunkty ad personam1913ka109
332totéž pro učitelské ústavy na Moravě Brünn, böhmische männlicheka773-787

ka773
ka774
Brünn, Deutsche männlicheka
ka775
ka776
Brünn,böhmische weiblicheka
ka777
ka778
Brünn, Deutsche weiblicheka
ka779
ka780
Freibergka
ka781
ka782
Kremsierka
ka783
ka784
Olmützka
ka785
ka786
Znaimka787