Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
4spisy týkající se jmenování asistentů lékařsko-chemických ústavů české a německé lékařské fakulty v Praze adjunkty ad personam1913ka109
333totéž pro učitelské ústavy ve Slezsku Bobrek-Poln.Ostrauka788-795

ka788
ka789
ka790
Troppau, männlicheka791
ka792
1888-1907ka793
1908-1918ka794
Troppau,weiblicheka
ka795