Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
4spisy týkající se jmenování asistentů lékařsko-chemických ústavů české a německé lékařské fakulty v Praze adjunkty ad personam1913ka109
335zavádění a úpravy vyučování evangelického a židovského náboženství na obecných, měšťanských a středních školách, pověřování evangelických duchovních a židovských rabínů vyučováním náboženství, povolování a vyplácení remunerací za vyučování evangelického a židovského náboženství1885-1918ka796-801

1885-1902ka796
1903-1904ka797
1905-1907ka798
1908-1910ka799
1911-1915ka800
1916-1918ka801