Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
4spisy týkající se jmenování asistentů lékařsko-chemických ústavů české a německé lékařské fakulty v Praze adjunkty ad personam1913ka109
338záležitosti soukromých církevních obecných a měšťanských škol: žádosti konventů a kongregací o povolení ke zřízení školy, předkládání a schvalování organisačních statutů a změn v nich, udělování práva veřejnosti, povolování a prodlužování povolení k vyučování řádovým sestrám s neúplnou kvalifikací /řazeno abecedně dle míst/ka804-805

A-Kka804
L-Zka805