Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
4spisy týkající se jmenování asistentů lékařsko-chemických ústavů české a německé lékařské fakulty v Praze adjunkty ad personam1913ka109
354věnování, zasílání a předkládání literárních , uměleckých a vědeckých děl autory a nakladateli s žádostmi o podporu, subvence, doporučení, zakoupení, věnování do císařské rodinné knihovny /řazeno dle jmen autorů nebo názvů děl/ka811-814

A- Gka811
H- Chka812
I-Pka813
R- Zka814