Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
4spisy týkající se jmenování asistentů lékařsko-chemických ústavů české a německé lékařské fakulty v Praze adjunkty ad personam1913ka109
356zprávy o inspekcích školního nakladatelství v Praze, o výsledcích revisí pokladny, předkládání účetních uzávěrek a výročních zpráv o činnosti, schvalování smluv s firmami o dodávkách papíru a jiného materiálu1888-1913ka816-817

1888-1899ka816
1900-1913ka817