Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
38oznámení rektorátů o zahájení, přerušení a ukončení přednášek na fakultách, povolování subvencí na exkurse, poskytování subvencí a podpor na sportovní činnost studentů a zprávy o ní; jednání o zavedení latinsko-českých indexů, o konání státních judicielních zkoušek na české universitě česky, schválení stanov a poskytování subvencí na pořádání vysoko - školských lidových kursů, zprávy výborů pro pořádání lidových přednášek českou a německou universitou o činnosti1890-1918ka211-214

1890-1902ka211
1903-1908ka212
1909-1912ka213
1913-1918ka214