Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
4spisy týkající se jmenování asistentů lékařsko-chemických ústavů české a německé lékařské fakulty v Praze adjunkty ad personam1913ka109
364žádosti nakladatelů o aprobaci a povolení k používání jimi vydávaných učebnic pro obecné, měšťanské školy a učitelské ústavy, dobrozdání odborníků a rozhodnutí ministerstva /řazeno abecedně dle názvů učebních předmětů/ka850-872

B - Hka850
Geographieka851
Geschichte1906-1910ka852
1911-1918ka853
Haushaltbücherka853
Hilfsbücherka854
J- Lka855
Lka856
Matematik1897-1909ka857
1910-1912ka858
1913-1918ka859
Musikunterrichtka
1898-1909ka859
1910-1913ka860
1914-1918ka861
Naturgeschichte-NautischeLehbücherka862
Physikka863
Religionka864
Sprache-böhmischeka
1906-1911ka865
1912-1915ka866
1916-1918ka867
deutscheka
1903-1911ka868
1912-1918ka869
französische-Somatologieka870
St - Zka871
Zeichenunterrichtka872