Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
4spisy týkající se jmenování asistentů lékařsko-chemických ústavů české a německé lékařské fakulty v Praze adjunkty ad personam1913ka109
365totéž pro učebnice a učební pomůcky pro obchodní školy a akademie /řazeno abecedně dle jmen autoru/ka873-880

B - Čka873
D- Hka874
J- Lka875
M - Pka876
R- Ska877
Š- Tka878
T- Wka879
Z- Žka880