Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
4spisy týkající se jmenování asistentů lékařsko-chemických ústavů české a německé lékařské fakulty v Praze adjunkty ad personam1913ka109
372záležitosti studijních nadací : zprávy o založení nadací, vyhotovování a změny nadačních listin, rekursy proti porušení udělovacího práva, rekursy udělovatelů proti nepotvrzení jejich návrhů nadačními úřady, žádosti o udělení,prodloužení nadačního stipendia, rekursy proti neudělení stipendia, rekursy proti udělení nadačního stipendia jinému žadateli /řazeno abecedně dle názvů nadací nebo jmen zakladatelů/ka882-910

Aka882
Ba-Bika883
Bo-Cka884
D-Fka885
Ferdinand1891-1904ka886
1905-1918ka887
Fleischmannka888
Franz Josef I.ka889
Hka890
He-ka891
Chka892
K-Kaka893
Ke-Koka894
Kr-Laka895
Le-ka896
M-Maka897
Me-Nika898
Ni-Paka799
Pa-Peka900
Pi-ka901
Rka902
S-Schka903
Schi-Schmka904
Schu-Skaka905
Ske-Staka906
Straka1888-1903ka907
Te1904-1918ka908
Ti-Weka909
Wi-Zka910