Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
4spisy týkající se jmenování asistentů lékařsko-chemických ústavů české a německé lékařské fakulty v Praze adjunkty ad personam1913ka109
373záležitosti, týkající se poskytování cestovních stipendií profesorům a učitelům průmyslových,odborných škol na studijní cesty do ciziny, cestovní zprávy stipendistů1896-1903ka911-912

1896-1899ka911
1900-1903ka912