Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
4spisy týkající se jmenování asistentů lékařsko-chemických ústavů české a německé lékařské fakulty v Praze adjunkty ad personam1913ka109
383záležitosti, týkající se poskytování stipendií a studijních podpor žákům hudebních škol a konservatoří1903-1908ka915-916

1903-1912ka915
1913-1918ka916