Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
5záležitosti, týkající se prodlužování dvouletých lhůt porodní asistence na porodnické klinice německé university v Praze1905 - 1915ka109
402záležitosti, týkající se udělování podpor a subvencí umělcům z Čech a Moravy /řazeno dle jmen/ka923-924

A-Chka923
J-Zka924