Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
5záležitosti, týkající se prodlužování dvouletých lhůt porodní asistence na porodnické klinice německé university v Praze1905 - 1915ka109
407žádosti vysokoškolských učitelů o poskytnutí cestovních stipendií, podpor a subvencí na studijní a vědecké cesty do ciziny, předkládání cestovních zpráv /řazeno abecedně dle jmen /ka926-933

A - Dka926
E- Hka927
I- Kka928
L- Mka929
N- Rka930
Sa-Seka931
Si-Uka932
V-Zka933