Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
5záležitosti, týkající se prodlužování dvouletých lhůt porodní asistence na porodnické klinice německé university v Praze1905 - 1915ka109
408poskytování cestovních stipendií středoškolským profesorům a učitelům dějepisu na studijní cesty do Řecka a Itálie, jejich cestovní zprávy1893-1915ka934-935

1893-1907ka934
1908-1915ka935