Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
5záležitosti, týkající se prodlužování dvouletých lhůt porodní asistence na porodnické klinice německé university v Praze1905 - 1915ka109
409poskytování cestovních stipendií středoškolským profesorům a učitelům přírodovědných předmětů na studijní cesty do ciziny, cestovní zprávy1901-1917ka935-936

1901-1905ka935
1906-1917ka936