Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
43záležitosti, týkající se poskytování a vyplácení dotací a mimořádných dotací a příspěvků na nákupy, opravy, adaptace, zlepšování a doplňování vnitřního zařízení skladišť, studoven a čítáren universitní knihovny, záležitosti, týkající se zpřístupňovacích katalogisačních prací, jednání o postavení nové budovy pro knihovnu1888-1918ka216-218

1888-1903ka216
1904-1910ka217
1911-1918ka218