Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
5záležitosti, týkající se prodlužování dvouletých lhůt porodní asistence na porodnické klinice německé university v Praze1905 - 1915ka109
416záležitosti, týkající se jednání, sankcionování, publikování a vydání prováděcích nařízení k zákonům zemského sněmu o zavedení školních příspěvků z pozůstalostí a ze jmění podléhajících ekvivalentnímu poplatku, o vybírání úroků z prodlení ze školních příspěvků, jednání zemského sněmu o povolení účasti učitelů soukromých škol na zemském učitelském pensijním fondu, rekursy bývalých učitelů proti odmítnutí jejich žádostí o vrácení příspěvků do pensijního fondu, rekursy učitelů ve věcech vyměřování příspěvků, rekursy učitelů soukromých škol proti zamítnutí jejich přistoupení k zemskému učitelskému fondu1888-1918ka939-940

1888-1909ka939
1910-1918ka940