Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
5záležitosti, týkající se prodlužování dvouletých lhůt porodní asistence na porodnické klinice německé university v Praze1905 - 1915ka109
419záležitosti, týkající se žádostí středoškolských profesorů a ředitelů středních škol o přeložení do pense, jejich pensionování a vyměřování pensí, rekursy proti přeložení do pense / řazeno abecedně dle jmen /ka942-966

A - Bka942
Bi-Ceka943
Ci-Doka944
Dro-Fika945
Fi-Gka946
Go-Hka947
He-Hoka948
Hu-Jaka949
Je-Klika950
Klo-Kozka951
Kra-Kyka952
Lka953
Ma-ka954
Me-Nika955
No-Peka956
Pe-Preka957
Pri-Rka958
Sa-Schka959
Sch-Slka960
Sm-Stoka961
Str-Ška962
Tka963
U- Vka964
Wa- Wika965
Wo-Zka966