Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
5záležitosti, týkající se prodlužování dvouletých lhůt porodní asistence na porodnické klinice německé university v Praze1905 - 1915ka109
422záležitosti, týkající se pensionování a vyměřování pensí učitelkám; záležitosti, týkající se přiznávání, zvyšování a vyplácení vdovských pensí, výchovného, darů z milosti, úmrtního čtvrtletního, peněžních výpomocí vdovám po profesorech, učitelích, asistentech, suplentech, školních zřízencích, žádosti vdov o povolení vyplácení jejich požitků do zahraničí /řazeno abecedně dle jmen/ka968-981

A - Dka968
C- Feka969
Fi-Gka970
H- Chka971
J- Klka972
Kn-Krka973
Ku-Lika974
Lo-Mka975
N- Pka976
Pi-Rka977
S - Schka978
Si- Ška979
T - Vka980
W - Zka981