Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
5záležitosti, týkající se prodlužování dvouletých lhůt porodní asistence na porodnické klinice německé university v Praze1905 - 1915ka109
425žádosti vdov a příbuzných po zemřelých profesorech a učitelích o přiznání a vyplácení úmrtního čtvrtletného, stížnosti a rekursy k správnímu soudnímu dvoru proti zamítnutí, žádosti bývalých učitelů a učitelek o přiznaní odbytného, rekursy proti nepřiznání /řazeno abecedně dle jmen/ka982-986

A - Chka972
J- Lka973
M- Rka974
S- Uka975
V- Zka976