Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
5záležitosti, týkající se prodlužování dvouletých lhůt porodní asistence na porodnické klinice německé university v Praze1905 - 1915ka109
426protokoly o zasedáních akademického senátu a profesorských sborů české university v Praze, předkládané rektorátem a děkanáty university1889-1918ka987-989

1889-1908ka987
1909-1912ka988
1913-1918ka989