Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
5záležitosti, týkající se prodlužování dvouletých lhůt porodní asistence na porodnické klinice německé university v Praze1905 - 1915ka109
428protokoly o zasedáních profesorského sboru české vysoké školy technické v Praze, předkládané rektorátem1892-1918ka991-995

1892-1908ka991
1909-1912ka992
1913-1914ka993
1915-1916ka994
1917-1918ka995