Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
5záležitosti, týkající se prodlužování dvouletých lhůt porodní asistence na porodnické klinice německé university v Praze1905 - 1915ka109
430protokoly o zasedáních obchodních a živnostenských komor v Čechách, zasílané ministerstvu komorami1892-1918ka997-999

1892-1906ka997
1907-1914ka998
1915-1918ka999