Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
5záležitosti, týkající se prodlužování dvouletých lhůt porodní asistence na porodnické klinice německé university v Praze1905 - 1915ka109
431protokoly o zasedáních profesorského sboru umělecké akademie v Praze, předkládané místodržitelstvím v Praze1897-1918ka999-1001

1897-1907ka999
1908-1913ka1000
1914-1918ka1001