Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
5záležitosti, týkající se prodlužování dvouletých lhůt porodní asistence na porodnické klinice německé university v Praze1905 - 1915ka109
432protokoly o zasedáních profesorských sborů české a německé vysoké školy technické v Brně,theologické fakulty v Olomouci a obchodních a živnostenských komor na Moravě1892-1918ka1001-1003

1892-1906ka1001
1907-1909ka1002
1910-1918ka1003