Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
5záležitosti, týkající se prodlužování dvouletých lhůt porodní asistence na porodnické klinice německé university v Praze1905 - 1915ka109
435záležitosti, týkající se udílení císařských vyznamenání učitelům a ředitelům obecných a měšťanských škol, okresním školním inspektorům,pedelům na vysokých školách /řazeno abecedně dle jmen/ka1005-1010

A - Cka1005
D- Hka1006
Ch-Kka1007
L- Pka1008
Q- Ska1009
T- Zka1010