Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
5záležitosti, týkající se prodlužování dvouletých lhůt porodní asistence na porodnické klinice německé university v Praze1905 - 1915ka109
443záležitosti, týkající se udělování titulu: ředitel nadučitelům obecných škol, titulu:profesor učitelům obchodních, průmyslových, odborných škol a lyceí, udělování titulu:universitní profesor, vyjádření ministerstva k žádostem o povolení používání titulu:inženýr ; záležitosti, týkající se udělování titulu : školní rada, vládní rada, císařský rada a dvorní rada ředitelům a profesorům středních škol a okresním školním inspektorům a vysokoškolským profesorům /řazeno abecedně dle jmen/ka1013-1023

A - Cka1013
D- Fka1014
G- Hka1015
Ch-Knka1016
Ko-Kzka1017
L- Mka1018
N-Pka1019
Q- Schka1020
Sch-Ška1021
T- Vka1022
W - Žka1023