Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
54záležitosti, týkající se oprav, adaptací, přestaveb přístaveb a staveb budov pavilonů a klinik české a německé lékařské fakulty, zlepšování vnitřního a provozního zařízení, uprav služeb a provozu a personálních záležitostí, předkládání návrhů rozpočtů a účetních uzávěrek , předkládání výkazů o nákladech jednotlivých klinik a o čerpání rozpočtových položek, poskytování a vyplácení státních dotací a příspěvků na nemocniční fond pražské všeobecné nemocnice1888-1918ka224-232

1888-1895ka224
1896-1900ka225
1901-1905ka226
1906-1907ka227
1908-1909ka228
1910-1911ka229
1912-1913ka230
1914-1916ka231
1917-1918ka232