Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
55měsíční výkazy o lůžkových poměrech na klinikách a odděleních pražské všeobecné nemocnice1897-1918ka232-233

1897-1908ka232
1909-1918ka233