Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
56měsíční výkazy o denních nákladech na stravné, léčiva a lékařské potřeby na klinikách a odděleních všeobecné nemocnice v Praze, měsíční výkazy o nákladech na mzdy, remunerace, kancelářské potřeby , prádlo, otop, osvětlení, úklid a zařízení a měsíční výkazy o počtu ošetřovacích dnů /Verpflegstag/1897-1914ka234-235

1897-1905ka234
1906-1914ka235